مزایای اسپرینت‌های طراحی

آماده باشید تا در مورد اسپرینت های طراحی بیشتر بدانید. از فناوری گرفته تا امور مالی تا خرده فروشی، شرکت های آینده‌نگر در انواع صنایع مختلف از اسپرینت های طراحی برای حل مشکلات پیچیده استفاده می کنند. به عبارت دیگر، اسپرینت ها تقریباً تغییر دهنده بازی هستند. اما چه چیزی باعث می شود اسپرینت های طراحی سودمند باشند؟ چرا آنها اینقدر محبوب هستند؟ آنچه در ادامه می آید چیزهایی استکه چند طراح باتجربه UX به آن اشاره کرده اند.

اول: در اسپرینت های طراحی ، همه چیز در مورد کاربر است. شرکت کنندگان در اسپرینت اطمینان حاصل می کنند که چالش طراحی همیشه معطوف به کاربر و نیازهای اوست. از این گذشته ، این کاربران هستند که در نهایت تصمیم می گیرند که محصول شما موفق است یا نه. دوم: اسپرینت برای هر فردی در اتاق ارزش قائل است: از کارآموز دفتر گرفته تا سهامدار ارشد. شامل شدن افراد از بسیاری از رشته ها و سطح تجربیات، یک بخش اصلی فرایند است. چرا؟ زیرا در نظر گرفتن تمام زوایای مسئله و راه حل بدان معنی است که بهترین ایده ها به اوج می رسند. سوم: اسپرینت به گروه اصلی فرصت می دهند تا فقط بر روی یک چالش طراحی تمرکز کنند. همچنین، اسپرینت خطرشکست در تجربه اولین حضور در بازار را کاهش می دهد. زیرا این تیم از کاربران واقعی بازخورد می گیرد و می تواند قبل از عرضه محصول، تنظیمات اساسی را انجام دهد. و سرانجام، اسپرینت انطباق پذیر هستند زیرا می توانند در هر نقطه از پروژه برنامه ریزی شوند. هنگامی که یک چالش پیش می آید، شما همیشه گزینه اسپرینت طراحی را در جیب عقب خود دارید.

در مرحله بعد، بر روی چگونگی برنامه ریزی یک اسپرینت موثر تمرکز می کنیم.