سوالات متداول در جلسه مرور اسپرینت

هر اسپرینت طراحی برای گروه شما فرصتی برای یادگیری چیزهای جدید است. این امر مخصوصاً برای طراحان مبتدی UX که برای اولین بار به یک اسپرینت طراحی می پیوندند بسیار مفید است.

در طول اسپرینت، تمرکز بر روی موارد زیر است:

بلافاصله پس از اسپرینت طراحی، گروه شما باید یک بازنگری بر اسپرینت داشته باشد. بانگری، انتقادی مشارکتی از اسپرینت طراحی است. هدف از بازنگری این است که اطمینان حاصل شود همه افرادی که در این اسپرینت شرکت کرده اند این فرصت را دارند که بازخورد دهند و در مورد فرصت های پیشرفت فکر کنند.

سوالات کلیدی برای پرسیدن در جلسه بازنگری به شرح زیر است:

پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا هم به عنوان یک گروه و هم به عنوان یک فرد بهتر کار کنید. اطمینان حاصل کنید که همه احساس راحتی برای اشتراک تجربیات خود دارند و شناسه های شخصی مانند نژاد یا جنسیت مانع از صداقت اعضا نمی شوند. قبل از شروع بازنگری، به گروه اعلام کنید که هر گونه بازخورد ارائه شده برای تأمل در تجریات بدست آمده و بهبود روند اسپرینت بعدی استفاده خواهد شد.

چه چیزی خوب پیش رفت؟

بازنگری را با بحث در مورد قسمتهای اسپرینت طراحی که موفقیت آمیز بود و مناطقی که گروه عملکرد خوبی داشته است، شروع کنید. شاید فرایند جدیدی ایجاد شده باشد که بتواند برای اسپرینت های آینده اعمال شود. یا شاید اضافه شدن یک ابزار دیجیتالی جدید باعث افزایش بهره وری گروه شده است. پیروزی های گروه خود را تجزیه و تحلیل کنید و به این فکر کنید که چگونه می توانند برای اسپرینت آینده استفاده شوند.

سوالاتی که ممکن است در این قسمت از بازنگری بپرسید عبارتند از:

همچنین زمان خوبی است تا عملکرد قوی یکی از اعضای گروه را تصدیق کنید. جشن موفقیت ها باعث ایجاد روابط و افزایش انسجام و هماهنگی در گروه می شود!

 چه چیزی می تواند بهبود یابد؟

پس از برجسته سازی همه موارد خوب، وقت آن است که چرخ دنده ها را عوض کرده و در مورد زمینه های پیشرفت فکر کنیم. گروه شما می خواهد بداند چه اشتباهی رخ داده است، بنابراین همه شما می توانید دفعه بعد بهتر عمل کنید.

همه را ترغیب کنید تا در زمینه های مشترک برای بهبود مشارکت داشته باشند. حتی ممکن است دور یک دایره بنشینید و به نوبت چالش هایی را به یک لیست مشترک اضافه کنید. اگر کسی از صحبت کردن در جمع عصبی می‌شود، از هر کس بخواهید افکار خود را به صورت ناشناس روی یادداشتهای چسبی بنویسد. سپس، همه پیشرفت ها می توانند با هم بررسی شوند. این نگرانی در مورد ایجاد حالت تهاجمی را از بین می برد و احتمال تفکر گروهی را کاهش می دهد. تفکر گروهی در یک بحث گروهی زمانی اتفاق می افتد که یک نفر نظر خود را به اشتراک بگذارد و همه به جای اینکه احساسات خود را درباره یک موضوع به اشتراک بگذارند بلافاصله با این نظر موافق باشند. تفکر گروهی مانع از اظهار نظر برابر اشخاص می شود و این ممکن است به معنای آن باشد که زمینه های پیشرفت خاصی نادیده گرفته شود.

مراحل اسپرینت را برای ایجاد ساختار بازخورد دهی در نظر بگیرید: درک، ایده پردازی، تصمیم گیری، نمونه اولیه و آزمایش. در کدام برهه گام های اشتباهی برداشته اید؟ چه عواملی باعث این چالش ها شده است؟ اگر یک یا دو مرحله طبق برنامه پیش نرفته است، دیدگاه خود را در مورد آنها به اشتراک بگذارید.

سوالاتی که ممکن است در این قسمت از بازنگری بپرسید عبارتند از:

سپس، نتیجه اسپرینت یا محصول نهایی را بررسی کنید و سوالاتی مانند این را بپرسید:

راه هایی را شناسایی کنید که گروه می توانست با راه حل بهتری به نتیجه برسد.

به خاطر داشته باشید ، بازنگری ها برای توانمندسازی است و نه شرمساری. هنگام بازنگری زمان آن نیست که فردی را بخاطر عملکرد ضعیف مواخذه کنید. اگر در مورد کار یکی از اعضای گروه مشکلی دارید، بهتر است این کار را با آن شخص به صورت خصوصی انجام دهید، نه در طول یک بازنگری در کل گروه .

درس‌هایی که آموخته اید

در پایان جلسه بازنگری، گروه شما درک بهتری از آنچه که به خوبی انجام شده و آنچه می تواند بهبود یابد، خواهد داشت. به طور طبیعی، شما می خواهید درس های آموخته شده را در اسپرینت بعدی طراحی خود بکار برید.

قبل از اسپرینت بعدی، نتیجه گیری را که در پایان آخرین بازنگری بدست آورده اید مرور کنید. نحوه اسپرینت بعدی باید از نتیجه گیری شما تاثیر بپذیرد. شاید شما نیاز داشته باشید که گروه متنوع تری را در اختیار داشته باشید، زمان بیشتری را برای ایده پردازی اختصاص دهید یا قبل از اینکه در طراحی پیش روید، با کاربران بیشتری آزمایش کنید.

سوالاتی که ممکن است بپرسید عبارتند از:

جمع‌بندی

به یاد داشته باشید: صحبت کنید و پیشنهادات خود را برای چگونگی بهتر شدن اسپرینت بعدی به اشتراک بگذارید. از پیشنهاد هر چیزی که فکر می کنید باعث پیشرفت پروژه یا اسپرینت بعدی می شود نترسید. تنها پیشنهاد بد پیشنهادی است که به اشتراک گذاشته نشود!