طراحی و اهمیت بازخورد

من در گروه سرویسهای Google کار می کنم. وظیفه ما ارتباط دادن مشتریان و ارائه دهندگان خدمات به یکدیگر است. ارائه دهنده خدمات می تواند هر کسی مثل مربی یوگا، لوله کش یا وکیل باشد. یکی از مهمترین قابلیت هایی که من طراحی می کنم قابلیت درخواست برآورد قیمت است که می توانید در Search و Google map مشاهده کنید. که اساساً به مشتریان کمک می کند تا بتوانند مستقیماً از پروفایل ارائه دهنده درخواست برآورد قیمت کنند.

کار اصلی من، همکاری با افراد گزوه، تعامل کردن با هم و شرکت در جلسات طوفان مغزی که بین طراحان و همچنین مهندسان و مدیران محصول تیم ما اتفاق می افتد، است. وقتی نظرات متعدد و دیدگاه های مختلف مطرح می شود، این امر واقعاً به ایجاد یک محصول قوی کمک می کند. فرایند ما بسته به قابلیتی که بر روی آن کار می کنیم متفاوت شروع می شود، اما در بسیاری از موارد با تحقیق و پی بردن به اینکه چه نیازهایی برای مشتریان و بطور خاص برای من ارائه دهندگان برآورده نمی شود، آغاز می شود. بسیاری از اوقات مصاحبه ها و نظرسنجی های زیادی انجام می دهیم تا دریابیم مردم از چه چیزی مستاصل شده اند، در واقع در طی زمان کار با محصول از چه چیزهایی راضی نیستند؟ و سپس ما طراحان بررسی می کنیم و می بینیم که چه ویژگی ها یا ایده هایی می تواند به آنها کمک کند احساس کنند طی کردن این مسیر چندان دشوار یا سخت نیست.

وقتی طراحی می کنم و می خواهم شروع به دریافت بازخورد کنم، می توانم آنها را به جلسات نقدی که در داخل گروه طراحی اتفاق می افتد، بیاورم. فضای گروه ما یک فضای بسیار باز و امن و یک منطقه بسیار مولد است که در آن واقعاً می توانیم سعی کنیم یکدیگر را به تفکر متفاوت ترغیب کنیم. و بعداً، اغلب طرح های خود را برای مدیر محصولم می برم، به او نشان می دهم که در چه جهتی فکر می کنم، و معمولاً بلافاصله آن را به مهندسانی می رسانم که به من بازخورد می دهند که آیا پیاده سازی آن از نظر فنی هم امکان پذیر است یا نه.

بازخورد بسیار مهم است زیرا اغلب کوته فکرانه تصور می کنم آنچه در نظر دارم بهترین طراحی است و معمولاً مشاهده میکنم که در واقعیت بهترین طراحی نخواهد بود. من به یک ایده بسیار علاقه مند می شوم و نیاز دارم که دیگران به من بگویند، هی آیا در این مورد فکر کرده اید و مرا مجبور کنند که متفاوت فکر کنم. یک بار من در حال یادگیری طراحی برای افرادی که کور رنگی دارند، بودم. رنگهای زیادی در دنیا وجود دارد. در واقع، کسی که کور رنگی دارد نمی تواند بین بعضی رنگ ها تمایز قائل شود. بنابراین اگر این بازخورد را نداشتم، فکر می کنم آن برنامه ای که برایش طراحی کرده بودم احتمالاً برای کسانی که کور رنگی دارند مفید نمی بود. بنابراین خوشحالم که توانستم بشنوم، ببینم و یاد بگیرم. ممکن است زیاد بشنوید، اما توصیه من این است که ذهن خود را باز نگه دارید و مایل باشید به نظرات دیگران در مورد طراحی خود گوش دهید. فکر می کنم این برای ما بسیار آسان است که آن را بسیار نزدیک قلب خود نگه داریم، و در پایان، بدانید مخاطبی که شما برایش طراحی می کنید، خودتان نیستید. و فکر می کنم به همین دلیل است که گوش دادن بسیار مهم است.