بازنگری اسپرینت طراحی

شما اکنون می دانید که چگونه یک اسپرینت طراحی را آماده و اجرا کنید. تنها یک مورد آخر باقی مانده است که باید بررسی شود: بازنگری و مرور اسپرینت . بیایید بررسی کنیم که بازنگری و مرور یک اسپرینت، چگونه انجام می شود و چرا مهم است.

کسی مرتباً مرتکب همان اشتباه می شود

همه ما با کسانی مواجه شده ایم که مرتباً مرتکب یک اشتباه می شود. احتمال این وجود دارد که آن شخص خود ما بوده باشیم. اگر راهی برای جلوگیری از اشتباه برای همیشه وجود داشته باشد، چه می کنید؟ خوب، این دقیقاً همان کاری است که در بازنگری ها انجام می شود.

بازنگری

بازنگری یک انتقاد مشارکتی از اسپرینت طراحی گروه است. ما معمولاً بلافاصله پس از اسپرینت جلسات بازنگری را برگزار می کنیم تا ذهنیت همه تازه باشد. جلسات بازنگری برنامه خاصی ندارند. هدف این است که اطمینان حاصل کنیم همه افرادی که در این اسپرینت شرکت کرده اند، می توانند نظرات خود را ارائه دهند.

جلسات بازنگری

دو سوال اصلی که ما در این جلسه می خواهیم به آنها پاسخ دهیم این است: «چه چیزی خوب گذشت؟» و «چه چیزی می تواند بهبود یابد؟» شخصی که اسپرینت را هدایت می کند مکالمه را راهنمایی می کند و شخصی نیز یادداشت برداری می کند تا تیم بتواند از بازخوردها برای بهینه کردن اسپرینت بعدی استفاده کند. مرور و بازنگری بسیار مفید است. آنها می توانند به شما کمک کنند تا به عنوان یک تیم بهتر کار کنید، نحوه برقراری ارتباط با مشتری را بهبود ببخشید و حتی به مناطقی اشاره کنید که می توانید به عنوان یک فرد در آن رشد کنید. بازنگری به تمام معنا در مورد توانمند سازی است، نه شرمساری. اگر مشکلی خوب پیش نرفته است، این فرصت برای شما فراهم است که مطمئن شوید منابع و ابزار لازم را دارید تا دفعه بعد بهتر کار کنید.

یکی از موثرترین جلسات بازنگری

یکی از موثرترین حالات بازنگری، مواردی است که افراد واقعاً در موقع ابراز موضوعات و مشارکت در نقد احساس راحتی می کنند و بر بهبود مستمر تمرکز دارند. صحبت از بازنگری شد، بیایید آنچه را که آموخته ایم مرور کنیم. اکنون ما می دانیم که اسپرینت چیست، در هر مرحله طراحی اسپرینت چه چیزی دخیل است و چگونه می توان یک اسپرینت را طراحی کرد. ما مشخص کردیم که شما به عنوان یک طراح مبتدی UX چگونه در مراحل مختلف اسپرینت طراحی متناسب نقش می پذیرید و در مورد اهمیت بازنگری اسپرینت مطالبی آموختیم.

در مرحله بعدی، بر روی چگونگی ایجاد حضور حرفه ای تمرکز خواهیم کرد.