با کاربران همدلی کنید

آماده بررسی یکی از مهمترین بخشهای فرایند طراحی UX هستیم: همدلی با کاربران. در این مطلب، می آموزیم که همدلی چیست و چگونه در طراحی UX کاربرد دارد. همچنین اهمیت درک نیازها، رفتارها و انگیزه های کاربر را مورد بحث قرار خواهیم داد. بهترین کاری که طراحان می توانند برای ایجاد تجربه کاربری خوب انجام دهند، همدلی است. همدلی Empathy توانایی درک احساسات یا افکار دیگران در یک موقعیت است. همدلی با کاربران بالقوه، برای هر مرحله از فرآیند تفکر طراحی مهم است.

ابتدا بیایید دریابیم که منظور از همدلی Empathy در واقع چیست. البته مطمئناً تعریفی برای خود دارید، اما وقتی به همدلی در ارتباط با کلمات مشابهی مانند ترحم Pity و همدردی Sympathy فکر می کنید، معنی آن کمی مبهم می شود. بنابراین بیایید آن را تجزیه و تحلیل کنیم. وقتی به کسی ترحم می کنید، برای او متاسف می شوید. اما ترحم معمولاً لحن خودپسندانه‌ای دارد. وقتی با کسی همدردی می کنید، احساسات او را تصدیق می کنید، اما خود را از تجربه این احساسات محفوظ می دارید. همدلی فراتر از همدردی است. وقتی با کسی همدلی می کنید، درتجربیات ذهنی و احساسی او شریک می‌شوید. همدلی هسته اصلی همه کارهایی است که انجام می دهیم. رویکرد به تحقیقات UX با همدلی، حل مشکل درست را برای شما آسان تر می کند. مانند هر کس دیگری، طراحان UX مفروضات زیادی دارند، اما طراحی UX در مورد حل مشکلاتی نیست که تصور می کنیم کاربران می خواهند حل شوند. این در مورد حل مشکلاتی است که کاربران در واقع می خواهند حل شوند. وقتی برای اولین بار با شخصی ملاقات می کنیم، ممکن است فرض های زیادی در مورد شخصیت او داشته باشیم. با شناختن آنها، ممکن است دریابیم که فرضیات ما چندان دقیق نبوده است. این امر در طراحی UX نیز صادق است. ممکن است فکر کنیم می دانیم که کاربر کیست و به چه چیزی نیاز دارد ، اما تحقیقات UX نشان می دهد که آنها واقعاً که هستند و در واقع به چه چیزی نیاز دارند و این امکان را می دهد تا با کاربر همدلی بیشتری داشته باشیم.