تجربه کاربری خوب را شناسایی کنید

در اینجا یک نمونه کامل به همراه توضیحی در مورد اینکه چگونه نمونه انتظارات مربوط به فعالیت قبلی را برآورده می کند ، ارائه شده است.

نمونه کامل شده

تصاویر برنامه در زیر برای مرجع آسان ارائه شده است:

در اینجا نمونه تکمیل شده Identify Good UX Design آورده شده است. برای مشاهده نمونه کامل شده برای این مورد دوره ، روی پیوند زیر کلیک کنید و "Use Template" را انتخاب کنید.

پیوند به نمونه: طراحی خوب UX را شناسایی کنید.

یا

ممکن است پاسخ های شما با نمونه متفاوت باشد ، اما کار شما باید به طور واضح یک نمونه از هر معیار طراحی - قابل استفاده ، عادلانه ، لذت بخش و مفید - را در برنامه FoodieLand مشخص کند.

نمونه کامل شده جنبه هایی از برنامه Foodieland را مشخص می کند که نشان می دهد چگونه برنامه قابل استفاده ، عادلانه ، لذت بخش و مفید است.

اکنون ، این نمونه را با پاسخ های خود در قالب مقایسه کنید. چه کار خوبی کردی؟ کجا می توانید پیشرفت کنید؟ در صورت پیشرفت در دوره ، این بازخورد را با خود همراه داشته باشید.