آزمون سوگیری ضمنی

همه به نحوی سوگیری ضمنی دارند. هنگام انجام تحقیقات UX، درک سوگیری‌هایی که ممکن است بر آن تحقیقات تأثیر بگذارد بسیار مهم است. تشخیص سوگیری‌های ضمنی یا ناخودآگاه دشوار است زیرا آن‌ها فرضیاتی هستند که افراد در مورد افراد دیگر دارند که ممکن است از آن‌ها کاملاً آگاه نباشند.

یکی از ابزارهایی که می‌تواند به شما در شناسایی و کشف سوگیری‌های ضمنی خود کمک کند، آزمون ارتباط ضمنی (IAT or Implicit Association Test) است که توسط محققان دانشگاه هاروارد ایجادشده است. در این آزمون شما یک روش تفکر در مورد سوگیری‌ها را بررسی می‌کنید که می‌تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های خود را در تفکر طراحی توسعه دهید. IAT از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط هر فردی که در آزمون شرکت می‌کند استفاده می‌کند تا سعی کند سوگیری را از دیدگاه اجتماعی بزرگتری درک کند. این باید در کنار سایر استراتژی‌ها مورداستفاده قرار گیرد تا به شما در ایجاد پایه‌ای برای درک و تشخیص سوگیری کمک کند.

هدف IAT ارزیابی جامع سوگیری نیست، اما می‌تواند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهد که می‌تواند به شما در ارائه خدمات بهتر به همه کاربران کمک کند.

Project Implicit® از دانشگاه هاروارد آزمونهای ضمنی انجمن را در 15 موضوع مختلف ارائه می دهد. برای بررسی گزینه های IAT مراحل زیر را دنبال کنید:

به احتمال زیاد پس از تکمیل یکی از IAT ها، از چیزی که نتایج آزمایش در مورد سوگیری های شما نشان خواهد داد شگفت زده خواهید شد. چگونه می توانید از این بینش های جدید در جهت گیری های شخصی خود برای بهبود رویکرد خود نسبت به تحقیقات UX استفاده کنید تا جامع تر باشد؟

اگرچه یادگیری درباره خود از این طریق می تواند دشوار باشد و گاهی اوقات باعث می شود در ابتدا احساس تدافعی داشته باشیم ، اما مهم است که به تعصبات شخصی اهمیت دهیم. آگاهی از سوگیری های شخصی به ما کمک می کند تا طراحان UX قوی تری باشیم.