درباره غلبه بر سندرم خودویرانگری بیشتر بدانید

آیا با وجود اینکه واقعاً خوب هستید تا به حال احساس کرده اید که به اندازه کافی خوب نیستید؟ احساس این که شما برای انجام یک کار خاص و یا هم نشینی با افراد خاصی آنقدر خوب نیستید، بیشتر از آنچه فکر می کنید اتفاق می افتد. در واقع، احساسی به این شکل آنقدر رایج است که حتی نامی نیز دارد: سندرم خودویرانگری یا impostor syndrome.

سندرم خودویرانگری یک باور است که در آن شما علی رغم موفقیت هایی که دارید مهارت ندارید، از دیگران دست پائین تر هستید یا در شغل خود بد هستید. همه ما در برهه ای از زندگی خود دچار سندرم خودویرانگری شده ایم. اگر احساس سندرم خودویرانگری می کنید، مطمئناً تنها نیستید!

اثرات سندرم خودویرانگری

سندرم خودویرانگری می تواند باعث اضطراب و اعتماد به نفس پایین شود که می تواند شما را از تبدیل شدن به موفق ترین نسخه خود باز دارد. سندرم خودویرانگری می تواند به طرق مختلف ظاهر شود و تجربه هر فرد منحصر به فرد است. شما ممکن است سندرم خودویرانگری را در شرایطی مانند موارد زیر مشاهده کرده یا شخصاً تجربه کرده باشید:

سندرم خودویرانگری را مدیریت کنید

ما می خواهیم شما با اعتماد به نفس و بدون اجازه دادن به سندرم خودویرانگری با افراد جدید ملاقات کنید. در اینجا چند نکته حرفه ای برای مدیریت این احساسات اضطرب آور آمده است:

ساختن شبکه ارتباطات حرفه ای و پیشرفت شغلی شما فقط و فقط مبتنی بر یادگیری است، نه کامل بودن. خود را با استانداردهای نامعقول مقید نکنید. در عوض، سعی کنید بهترین طراح باشید، به خود اطمینان داشته باشید و به رشد خود ادامه دهید!