69مغز به افرادی که شخصاً می‌شناسید واکنش منحصربه‌فردی نشان می‌دهد

عمو آردن شما را برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال دعوت کرده است و از شما می‌خواهد که تعدادی از دوستانتان را نیز با خود ببرید. وقتی به مقصد می‌رسید می‌بینید که تعدادی از افراد حاضر در آنجا (اقوام ، و دوستان اقوام) را می‌شناسید و تعدادی را نمی‌شناسید . همگی افرادی خوش‌مشرب هستند و در زمان صرف غذا یا پخش بازی‌ها از تلویزیون، به صحبت درباره موضوعات زیادی ازجمله فوتبال و سیاست می‌پردازند. همان‌طور که انتظار دارید، نظرات شما مشابه نظرات برخی دوستان و اقوام بوده و مخالف نظرات بقیه است. درواقع وجه اشتراک نظرات شما در زمینه فوتبال و سیاست با برخی از غریبه‌هایی که تازه همان روز ملاقات کرده‌اید خیلی بیشتر از بعضی از دوستان و اقوامتان است. برای موضوع وجه اشتراک نظرات با افرادی که در یک اتاق هستند، چهار ارتباط احتمالی وجود دارد که در شکل 69.1 نشان داده‌شده است.

شکل 69.1 چهار ارتباط احتمالی با افراد حاضر در مهمانی جام جهانی

فینا کرینن (۲۰۱۰) تحقیقی در زمینه این سؤالات انجام داد: آیا واکنش مغز شما به این ۴ ترکیب، متفاوت خواهد بود؟ آیا دیگران را بر اساس شباهتی که به شما دارند قضاوت می‌کنید؟ آیا نزدیکی رابطه با فامیل یا دوست برای شما اهمیت بیشتری دارد؟ و اگر تفاوتی وجود دارد، آیا در اسکن مغزی MRI نشان داده می‌شود؟ وقتی به افراد غریبه‌ای که شبیه شما هستند فکر می‌کنید، آیا همان بخشی از مغز روشن می‌شود که در هنگام ارتباط با اقوام یا دوستان قدیمی روشن می‌شود؟ کرینن و گروهش، این نظریه‌ها را بررسی کردند و متوجه شدند وقتی افراد به سؤالات مربوط به دوستانشان پاسخ می‌دهند، چه این دوست به آن‌ها شبیه باشد یا نباشد، قشر میانی پیش‌پیشانی مغز (MPFC) فعال می‌شود. این بخشی از مغز است که ارزش‌ها را درک کرده و رفتار اجتماعی را کنترل می‌کند، ولی وقتی به افراد غریبه‌ای که علایق مشترکی با آن‌ها دارند فکر می‌کنند، این بخش مغز فعال نمی‌شود.

فیس‌بوک و توییتر، و قشر پیش پیشانی میانی مغز

جونا لرر (۲۰۱۰) تفاوت بین فیس‌بوک و توییتر را به رشته تحریر درآورد. او خاطرنشان کرد که در فیس‌بوک دوستان و اقوامی هستند که خیلی خوب می‌شناسید حتی اگر در طرز فکر مشابه هم نباشید. فیس‌بوک باعث فعال شدن قشر میانی پیش‌پیشانی مغز می‌شود. توییتر بیشتر به ارتباط شما با افرادی که نمی‌شناسید کمک می‌کند.

6افراد حیواناتی اجتماعی هستند