فه‍ـــرست

افراد چگونه می‌بینند
1 افراد شکل‌های منفرد را ترجیح می‌دهند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
2 افراد تقارن را ترجیح می‌دهند 5 تا 6 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
3 بعضی از افراد یک حسگر مخروط رنگ بیشتر دارند 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
4 دید پیرامونی تعیین می‌کند که دید مرکزی باید کجا را نگاه کند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
5 دید پیرامونی خطرات را سریع‌تر می‌بیند و احساسات را سریع‌تر پردازش می‌کند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
6 دید پیرامونی مانند یک تصویر با وضوح پایین است 6 تا 7 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
7 احساسات در مبارزه با جهت نگاه: احساسات برنده است 5 تا 6 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
8 نگاه خیره می تواند نتیجه معکوس داشته باشد 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
9 افراد در کسری از ثانیه از یک طرح تأثیری قطعی می‌گیرند 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد چگونه فکر می‌کنند و به یاد می‌سپارند
10 افراد از دو نوع تفکر استفاده می کنند 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
11 برخی از خاطرات به راحتی تغییر می کنند 6 تا 7 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
12 تکرار برخی از خاطرات را تقویت می‌کند 6 تا 7 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
13 موسیقی خاطرات و حالات را فراخوانی می‌کند
2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد چگونه می‌خوانند
14 خواندن و فهمیدن دو چیز متفاوت است 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
15 تشخیص الگو به افراد کمک می‌کند که حروف را در قلم (فونت)های مختلف شناسایی کنند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
16 اندازه قلم مهم است 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
17 خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
18 افراد متن با طول خط بلند را سریع‌تر می‌خوانند، اما متنی با طول خط کوتاه را ترجیح می‌دهند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد چگونه به خاطر می‌آورند
19 حافظه کوتاه‌مدت محدود است 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
20 افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
21 برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
22 تشخیص اطلاعات آسان‌تر از به خاطر آوردن آن است 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
23 فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
24 افراد در هر بار یادآوری خاطرات، آن‌ها دوباره از نو می‌سازند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
25 این خوب است که افراد فراموش می‌کنند 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
26 خاطرات واضح، بیشتر اوقات اشتباه هستند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد چگونه فکر می‌کنند
27 افراد اطلاعات را در تکه‌های کوچک بهتر پردازش می‌کنند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
28 برخی انواع پردازش‌های ذهنی بیش از بقیه چالش‌برانگیزند 5 تا 6 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
29 ذهن در یک‌سوم اوقات سرگردان است 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
30 هرچقدر افراد مردد باشند، بیشتر از نظریاتشان دفاع می‌کنند 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
31 افراد مدل‌های ذهنی می‌سازند 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
32 افراد با مدل‌های مفهومی ارتباط برقرار می‌کنند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
33 بهترین روش آموزش، روش داستان‌سرایی است 6 تا 7 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
34 افراد با مثال به بهترین شکل می‌آموزند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
35 افراد مشتاق به دسته‌بندی‌ هستند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
36 زمان نسبی است 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
37 چهارراه برای ایجاد خلاقیت وجود دارد 8 تا 9 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
38 افراد می‌توانند در حالت تچان باشند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
39 فرهنگ بر طرز فکر افراد تأثیرگذار است 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد چگونه توجه خود را متمرکز می‌کنند
40 توجه کردن انتخابی است 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
41 افراد اطلاعات را فیلتر می‌کنند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
42 انجام فعالیت‌هایی که در آن مهارت‌ داریم نیاز به توجه خاصی ندارند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
43 توقع رخداد بر توجه تأثیر می‌گذارد
3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
44 توجه مستمر در حدود ده دقیقه دوام دارد 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
45 افراد فقط به نشانه‌های برجسته توجه می‌کنند 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
46 افراد واقعاً قادر به انجام چند کار هم‌زمان نیستند 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
47 خطر، غذا، سکس، جنبش، چهره‌ها و داستان‌ها بیشترین توجه را جلب می‌کنند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
48 صداهای بلند از جا می‌پرانند و توجه را جلب می‌کنند 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
49 برای اینکه افراد به چیزی توجه کنند، در ابتدا باید آن را درک کنند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد از چه چیزی انگیزه می‌گیرند
50 افراد با نزدیک‌تر شدن به هدف، بیشتر انگیزه پیدا می‌کنند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
51 تنوع در پاداش‌ قدرت کارایی بیشتری دارد 4 تا 5 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
52 دوپامین افراد را به جستجوی اطلاعات معتاد می‌کند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
53 غیرقابل‌پیش‌بینی بودن افراد را وادار به جستجو می‌کند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
54 افراد بیشتر علاقه‌مند به دریافت پاداش‌های درونی هستند تا پاداش‌های بیرونی 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
55 افراد با پیشرفت کردن، کسب مهارت و قدرت کنترل انگیزه پیدا می‌کنند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
56 توانایی افراد برای به تأخیر انداختن (جلو انداختن) پاداش از طفولیت آغاز می‌شود 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
57 افراد ذاتاً تنبل هستند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
58 افراد تنها زمانی به دنبال کلیدهای میانبر می‌روند که آسان باشد 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
59 افراد در هنگام پیش‌داوری، شما را در نظر می‌گیرند، نه موقعیت را 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
60 عادت کردن یک فرایند زمان‌بر و مستلزم برداشتن گام‌هایی کوتاه است 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
61 وقتی رقیب کمتری وجود دارد، انگیزه رقابت بیشتر می‌شود 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
62 استقلال موجب ایجاد انگیزه می‌شود 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد حیواناتی اجتماعی هستند
63 گروه‌های با «رابطه‌های تنگاتنگ» به 150 نفر محدودند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
64 افراد نسبت به تقلید و یکدلی قابلیت ذاتی دارند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
65 انجام کارها با همکاری همدیگر منجر به ایجاد پیوند بین افراد می‌شود 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
66 افراد انتظار دارند مناسبات فضای مجازی از قواعد اجتماعی پیروی کند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
67 میزان صداقت افراد با توجه به بستر ارتباطی که با آن‌ها تعامل می‌شود، تغییر می‌کند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
68 مغز گوینده و شنوندگان در هنگام ارتباط همگام می‌شوند 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
69 مغز به افرادی که شخصاً می‌شناسید واکنش منحصربه‌فردی نشان می‌دهد 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
70 خنده افراد را به هم پیوند می‌زند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
71 افراد لبخند واقعی یا مصنوعی را در یک ویدیو، دقیق‌تر تشخیص می‌دهند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد چگونه احساس می‌کنند
72 هفت حس اصلی که عمومیت دارند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
73 احساسات به حرکت عضلات مرتبط است و بالعکس 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
74 داستان، متقاعدکننده‌تر از اطلاعات است 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
75 بوها باعث تحریک احساسات و حافظه می‌شوند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
76 ساختار افراد به‌گونه‌ای است که از سورپرایز لذت ببرند 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
77 افراد وقتی به کاری مشغول‌اند، شادترند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
78 دیدن مناظر دشت و صحرا افراد را خوشحال می‌کند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
79 افراد از نگاه و احساس به‌عنوان اولین شاخص اعتماد استفاده می‌کنند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
80 گوش دادن به موسیقی موجب ترشح دوپامین در مغز می‌شود 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
81 هرچه دستیابی به امری دشوارتر باشد، اشتیاق افراد بیشتر می شود 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
82 افراد در مورد واکنش ها به اتفاقات آینده غلو می کنند 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
83 حس مثبت افراد، قبل و بعد از یک رویداد بیشتر از زمان وقوع آن است 1 تا 2 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
84 وقتی افراد هراسان یا غمگین هستند چیزی را می خواهند که برایشان آشنا باشد 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد مرتکب اشتباه می‌شوند
85 افراد همیشه مرتکب اشتباه می شوند، هیچ محصولی با خرابی امن وجود ندارد 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
86 وقتی افراد استرس دارند مرتکب اشتباه می شوند 6 تا 7 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
87 همه اشتباهات، بد نیستند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
88 افراد مرتکب اشتباهات قابل پیش بینی می شوند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
89 افراد از استراتژی های متفاوت خطا استفاده میکنند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
افراد چگونه تصمیم می‌گیرند
90 افراد اکثر تصمیمات خود را به صورت ناخودآگاه می گیرند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
91 اول ضمیر ناخودآگاه متوجه می شود 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
92 انتخاب ها و اطلاعاتی که افراد می خواهند بیشتر از حدی است که می توانند پردازش کنند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
93 افراد فکر میکنند انتخاب مساوی با کنترل است 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
94 افراد معمولاً به زمان بیشتر از پول اهمیت می‌دهند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
95 حس و حال بر فرآیند تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
96 تصمیم‌گیری گروهی ممکن است اشتباه باشد 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
97 افراد تحت تأثیر فرد باتجربه گروه هستند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
98 وقتی افراد شک و تردید دارند، اجازه می‌دهند دیگران به‌جایشان تصمیم بگیرند 2 تا 3 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
99 افراد فکر می‌کنند دیگران خیلی آسان‌تر از خود آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه
100 افراد برای یک محصول ارزش بیشتری قائل‌اند وقتی که واقعاً در جلوی آن‌ها باشد 3 تا 4 دقیقه زمان تقریبی مطالعه