82افراد در مورد واکنش ها به اتفاقات آینده غلو می کنند

این یک آزمایش فکری است، میزان شادی خود در این لحظه را از عدد ۱ تا ۱۰ تعیین کنید، عدد ۱ کمترین و عدد ۱۰ بیشترین است. آن عدد را بنویسید. حالا تصور کنید که قرعه کشی امروز را برنده شده اید. شما حالا بیش از آنچه که فکر کنید پول دارید، میلیون ها دلار پول دارید. فکر میکنید امتیاز شادی شما در پایان روز چه خواهد بود؟ آن عدد را یادداشت کنید. فکر میکنید اگر امروز برنده میلیونها دلار قرعه کشی شوید امتیاز شادی شما در دو سال آینده چه خواهد بود؟

افراد پیشگوهای ضعیفی هستند


دانیل گیلبرت ( Daniel Gilbert) در کتاب خود، شیرجه در خوشبختي (۲۰۰۷) از تحقیقی که او و دیگران در زمینه پیش بینی یا برآورد واکنش های احساسی به اتفاقات انجام داده اند صحبت کرده است. او به این نتیجه رسید که افراد در مورد واکنش خود به وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی تا حد زیادی غلو میکنند. با وجودیکه شاید این موضوع پیش بینی کند که واکنش افراد به اتفاقات منفی (مانند از دست دادن شغل، حادثه، یا مرگ یک عزیز) یا اتفاقات مثبت (مانند رسیدن به پولی زیاد، رسیدن به شغلی رویایی، یا پیدا کردن همسر ایده آل) چطور خواهد بود، افراد دوست دارند که واکنش خود را بزرگ جلوه دهند. اگر اتفاقی منفی باشد، پش بینی افراد این است که بمدتی طولانی بسیار ناراحت و شکست خورده خواهند بود. اگر اتفاقی مثبت باشد پیش بینی آنها این است که بمدتی طولانی بشدت خوشحال خواهند بود.

یک تنظیم کننده درونی

واقعیت این است که شما یک تنظیم کننده درونی دارید. در صورت بروز هریک از اتفاقات منفی یا مثبت، سطح شادی شما در اکثر مواقع یکسان است. برخی از افراد به طور کلی شادتر از دیگران هستند یا شادی کمتری دارند و این سطح از شادی، بدون توجه به اتفاقات، ثابت باقی می ماند. این بدان معنا است که افراد در پیش بینی های خود از شادیهای آینده، زیاد دقیق نیستند.

8افراد چگونه احساس می‌کنند