89افراد از استراتژی های متفاوت خطا استفاده میکنند

می توانید علاوه بر طبقه بندی انواع خطا که افراد انجام می دهند، به انواع استراتژی هایی که برای تصحیح خطا استفاده می کنند نیز فکر کنید. ننگ یون کانگ و وان چول يون (۲۰۰۸) در یک مطالعه پژوهش های به بررسی انواع خطاهایی پرداختند که افراد مسن تر و جوان تر در هنگام یادگیری استفاده از فناوری های جدید انجام می دهند. آنها در این تحقیق به شناسایی و بررسی استراتژی های متفاوت خطا پرداخته اند.

بررسی سیستماتیک

وقتی افراد از بررسی سیستماتیک استفاده میکنند بدان معناست که در مورد نوع فرایندی که می خواهند برای تصحیح خطا بکار ببرند تصمیم گرفته اند. به عنوان مثال تصور کنید آنها سعی دارند بفهمند که به چه شکل آهنگی را در یک حلقه تکرار روی تبلت قرار دهند. یک منو را امتحان میکنند اما جواب نمی دهد پس نگاه می کنند ببینند هر آیتم منوی سیستم چه کاری برای بخش موسیقی این دستگاه انجام می دهد و از آیتم اول در منوی اول شروع کرده و به این ترتیب همه گزینه های بخش کنترل تبلت که به پخش موسیقی مرتبط است را امتحان می کنند. آنها در حال بررسی سیستماتیک هستند.

بررسی آزمون و خطا

برخلاف بررسی سیستماتیک، بررسی آزمون و خطا به این معنا است که فرد به طور تصادفی اقدامات، منوها، آیکون ها، و کنترل های مختلف را امتحان میکند.

بررسی غیرقابل انعطاف

انجام مکرر یک عمل، با وجودیکه مشکلی را حل نمی کند، بررسی غیرقابل انعطاف نامیده می شود. به عنوان مثال فرض کنید فردی می خواهد آهنگی در یک حلقه روی تبلت تکرار شود و آیکونی روی صفحه نمایش را لمس می کند که به نظرش آهنگ را روی حلقه قرار می دهد. اما کار نمی کند. دوباره همین آهنگ را انتخاب کرده و همان آیکون را مجددا فشار می دهند. تکرار این عمل ترکیبی را ادامه می دهد اما موفقیتی ندارد.

افراد مسن تر در تکمیل وظایف به شکلی متفاوت نسبت به افراد جوانتر عمل می کنند

کانگ و يون (۲۰۰۸) هیچ تفاوتی در میزان تکمیل کارها با توجه به سن پیدا نکردند اما افراد مسن تر (در دهه ۴۰ و ۵۰ سالگی) از استراتژی های متفاوتی نسبت به افراد جوانتر (در دهه ۲۰ سالگی) استفاده میکنند. به افراد مسن ترعمدتا به این دلیل که در طی انجام کارها خطاهای بیشتری دارند و تمایل دارند از استراتژی بررسی سفت وسخت تری نسبت به افراد جوانتر استفاده کنند؛ پس برای تکمیل وظایف، مراحل بیشتری را انجام میدهند.

9افراد مرتکب اشتباه می‌شوند