83حس مثبت افراد، قبل و بعد از یک رویداد بیشتر از زمان وقوع آن است

تصور کنید که در حال برنامه ریزی سفری با خواهر خود به جزایر کیمن در چند ماه آینده هستید. حداقل هفته ای یکبار تلفنی با هم صحبت کرده و راجع به برنامه غواصی و رستوران های نزدیک به محل اقامتتان بحث می کنید. مدت زمان زیادی چشم انتظار این سفر هستید.

این حس شما برخلاف تجربه واقعی سفر می باشد و شاید دریابید که انتظار بهتر از خود سفر است. در واقع، ترنس میچل (۱۹۹۷، Terence Mitchell) و تیم او تحقیقی در این زمینه انجام داده اند. آنها افرادی را بررسی کردند که به اروپا سفر کرده، سفری کوتاه در تعطیلات روز شکرگزاری و یا یک تور سه هفته ای دوچرخه سواری از کالیفرنیا داشتند.

قبل از این مسافرت، افراد با حسی مثبت مشتاق مسافرت بودند اما در طول مسافرت حس آنها از مسافرت خیلی مثبت نبود. ناامیدی کمی که همیشه در طول سفر اتفاق می افتد چشم انداز عاطفی آنها را تا حدی تحت تاثیر قرار میدهد که بطور کلی نسبت به سفر احساس مثبت کمتری دارند. جالب است که چند روز پس از سفر، خاطرات دوباره مثبت می شود.

چطور تعطیلات و خاطراتی عالی داشته باشیم

تا در مبحث تعطیلات هستیم، اطلاعات جالبی از انواع پژوهش ها ارائه می کنیم تا به شما کمک کند بیشترین لذت را از تعطیلات خود ببرید:

8افراد چگونه احساس می‌کنند