11 9 درصد مردان و نیم درصد زنان کوررنگی دارند.

عبارت «کوررنگی» درواقع اسم غلطی است. اکثر کسانی که «کوررنگی» دارند در برابر همه رنگ‌ها کور نیستند، بلکه در دیدن بعضی رنگ‌ها مشکل دارند که دیدن تفاوت رنگ‌ها برای آن‌ها سخت است. اکثر کوررنگی‌ها ارثی است، گرچه بعضی‌ها ممکن است از طریق جراحت یا بیماری به آن مبتلا شوند. اکثر ژن‌های رنگی در کروموزوم X واقع‌شده و ازآنجایی‌که مردان فقط یک کروموزوم X دارند و زنان دو تا، احتمال ابتلای مردان به کوررنگی بیشتر از زنان است.

انواع زیادی از کوررنگی وجود دارد، اما شایع‌ترین آن عدم توانایی تشخیص بین رنگ‌های قرمز، زرد و سبز است. به آن کوررنگی «قرمز-سبز» گویند. انواع دیگر آن مثل مشکل در تشخیص تفاوت بین زرد و آبی یا مشکلی که تمام‌رنگ‌ها خاکستری دیده می‌شود بسیار نادر است.

شکل 11.1 نقشه وضعیت راه‌ها در فصل زمستان است که از وب‌سایت نقشه راه‌های شهر ویسکانسین برداشته‌شده است و کسی که مشکل کوررنگی ندارد آن را به این شکل می‌بیند. شکل 11.2 همان صفحه را از نگاه کسی که دچار کوررنگی «قرمز-سبز» است، نشان می‌دهد و شکل 11.3 صفحه را از نگاه کسی که دچار کوررنگی «آبی-زرد» است، نمایش می‌دهد. دقت کنید که رنگ‌ها متفاوت است.

قانون کلی برای این قضیه این است که هر جا از رنگ برای دادن معنای خاصی استفاده می‌کنید، از یک المان اضافه دیگر نیز استفاده کنید. مثل رنگ و ضخامت خط که افراد دارای کوررنگی بتوانند بدون نیاز به دیدن رنگ درست کد شمارا بفهمند.

شکل 11.1 تصویر با رنگ‌های کامل
شکل 11.2 تصویر برای کسی که کوررنگی قرمز-سبز دارد
شکل 11.3 تصویر برای کسی که کوررنگی آبی-زرد دارد

راه‌حل دیگر استفاده از ترکیب رنگ‌هایی است که برای افراد دارای کوررنگی مشکلی ایجاد نکند. سه تصویر زیر گستردگی افرادی که در یک هفته خاص بیماری آنفولانزا را دارند نشان می‌دهد. آن‌ها در این ساعت از قصد رنگ‌ها را طوری انتخاب کرده‌اند که برای تمام افراد بدون توجه به نوع کوررنگی‌ای که آن‌ها دارند – حتی اگر کوررنگی نداشته باشند – یکسان نمایش می‌دهد.

شکل 11.4 کوررنگی آبی-زرد
شکل 11.5 کوررنگی قرمز-سبز
شکل 11.6 برای کسانی که کوررنگی ندارند
از وب‌سایت‌هایی برای تشخیص تأثیر کوررنگی استفاده کنید

تعدادی سایت هست که می‌توانید از آن‌ها برای بررسی عکس‌ها یا وب‌سایت‌ها استفاده کنید و طوری که افراد با کوررنگی‌های مختلف می‌بینند، آن‌ها را ببینید. من این دو را پیشنهاد می‌کنم:

www.vischeck.com
colorfilter.wickline.org
کسانی که کوررنگی دارند پوشش‌های استتاری را بهتر تشخیص می‌دهند

بعضی‌ها می‌گویند به این دلیل که ذهنشان توسط رنگ منحرف نمی‌شود، بعضی‌های دیگر می‌گویند که کسانی که کوررنگی دارند همواره دنبال الگو، بافت و سرنخ‌های دیگر هستند. با دلیلش کاری نداریم، کسانی که کوررنگی دارند بهتر از افرادی که کوررنگی ندارند پوشش‌های استتاری را تشخیص می‌دهند

1افراد چگونه می‌بینند