62استقلال موجب ایجاد انگیزه می‌شود

در یک روز معمولی یا در طی هفته چند بار به وب‌سایت یا سیستم‌های ارائه‌دهنده خدمات (مانند دستگاه خودپرداز، وب‌سایت پرداخت جرائم رانندگی، بانکداری آنلاین و یا کارگزاری آنلاین بورس) مراجعه می‌کنید؟ چه تعداد از محصولاتی که استفاده می‌کنید به شما امکان می‌دهد بجای اینکه فرد دیگری کارها را برای شما انجام دهد، خودتان شخصاً آن را انجام دهید؟

حتماً شنیده‌اید که افراد از خدمات خودکار شکایت می‌کنند (آن روزهای قدیمی که می‌توانستید با یک فرد واقعی صحبت کنید کجا رفت؟) اما افراد واقعاً داشتن استقلال، انجام کارها توسط خودشان و با کمترین استفاده از کمک دیگران را دوست دارند. افراد تمایل دارند که کارها را به روش خود و درزمانی که می‌خواهند انجام دهند. افراد عاشق استقلال هستند و اغلب می‌خواهند که کارها را خودشان انجام دهند، به‌جای اینکه از یک متخصص استفاده کنند. اپلیکیشن برنامه‌ساز گوگل یک نمونه ازاین‌دست است که به افراد در ساخت اپلیکیشن توسط خودشان کمک می‌کند (شکل 62.1).

شکل 62.1 اپلیکیشن برنامه‌ساز گوگل، به افراد اجازه می‌دهد تا خودشان برنامه موبایل بسازند
استقلال با ایجاد حس کنترل، به افراد انگیزه می‌دهد

بخش ناخودآگاه مغز، حس کنترل را دوست دارد. اگر شما کنترل امور را در دست داشته باشید احتمال اینکه در معرض خطر قرار بگیرید خیلی کم می‌شود. مغز قدیمی شمارا از خطر دور نگه می‌دارد. کنترل معادل دور ماندن از خطر، انجام کارها توسط شخص شما و ایجاد انگیزه از طریق مستقل بودن است.

6افراد از چه چیزی انگیزه می‌گیرند