91 اول ضمیر ناخودآگاه متوجه می شود

یکی از پژوهش ها مورد علاقه ام در پردازش ذهنی ناخودآگاه را آنتوان بیچارا (۱۹۹۷) و تیمش انجام دادند. شرکت کنندگان این تحقیق، یک بازی قمار را با دسته های کارت بازی میکردند و هر فرد ۲۰۰۰ دلار پول فرضی دریافت کرده بود. به آنها گفته شده بود هدف این است که تا حد امکان مبلغ کمی از ۲۰۰۰ دلار را ببازند و سعی کنند تا حدالمقدور این مبلغ را افزایش دهند. ۴ دسته کارت روی میز بود. هر شرکت کننده یک کارت از یکی از ۴ دسته، هر بار یک کارت، را برمی گرداند و این کار را ادامه می داد تا اینکه ممتحن به آنها می گفت ادامه ندهند. افراد نمی دانستند که بازی چه زمانی تمام می شود. به آنها گفته شده بود با هر بار برگرداندن کارت، پول بدست می آورند ضمن اینکه گاهی اوقات با برگرداندن کارت ، علاوه بر بدست آوردن پول ممکن است پول از دست بدهند (با پرداخت آن به ممتحن) . شرکت کنندگان از هیچیک از قوانین بازی قمار آگاهی نداشتند. قوانین واقعی این بازی قمار در اینجا ذکر شده است:

این قوانین به هیچ عنوان تغییر نکرد. با وجودیکه شرکت کنندگان از این موضوع بی اطلاع بودند این بازی بعد از برگرداندن ۱۰۰ کارت به اتمام رسید.

ذهن ناخودآگاه اول متوجه خطر می شود

اکثر شرکت کنندگان با امتحان هر ۴ دسته آغاز کردند. در ابتدا به سمت دسته A و B رفتند چراکه این دسته ها بابت هر برگردان کارت ۱۰۰ دلار می دادند. اما بعد از اینکه ۳۰ کارت را برگرداندند اکثر آنها به سمت دسته C و D رفتند و برگرداندن کارتهای C و D را تا اتمام بازی ادامه دادند. در طول این تحقیق، فرد ممتحن چندین بار بازی را متوقف کرد تا از شرکت کنندگان در مورد دسته ها بپرسد. این افراد به سنسور رسانایی پوست وصل بودند تا واکنش رسانایی پوست آنها اندازه گیری شود. قرائت واکنش رسانایی پوست شرکت کنندگان در زمان بازی با دسته A و B بالا می رفت (دسته های خطرناک) که خیلی قبل تر از آن بود که بطور آگاهانه بفهمند این دسته ها خطرناک هستند. واکنش رسانایی پوست قبل از لمس یا فکر کردن در مورد استفاده از دسته A و B افزایش پیدا کرد. ناخودآگاه ما می دانست که این دسته ها خطرناک بوده و منجر به باخت می شوند. این موضوع با نشانگر واکنش رسانایی پوست ثابت شد. همه این واکنش ها به صورت ناخودآگاه بود. ذهن آگاه افراد از اینکه چیزی نادرست است اطلاع نداشت.

در نهایت شرکت کنندگان گفتند که حدس می زدند دسته C و D بهتر باشد اما واکنش رسانایی پوست نشان می داد که مغز قدیمی این موضوع را خیلی قبل تر از مغز جديد متوجه شده است. در پایان بازی، اکثر شرکت کنندگان حدس بیشتری زده و توانستند تفاوت های بین دو دسته را بگویند اما ۳۰ درصد از افراد نتوانستند توضیح دهند چرا دسته C و D را ترجیح می دهند. آنها گفتند که فقط فکر می کردند این دسته ها بهتر هستند.

4افراد چگونه تصمیم می‌گیرند